از راه رفتن ماشین لباس شویی جلوگیری کنید!

۷ بهمن ۱۳۹۷ / تعمیرات و نگهداری

حتما برایتان پیش آمده است که ماشین لباس شوییتان در هنگام شستشوی لباس ها خود به خود حرکت کند و از یک سمت آشپزخانه به سمت دیگری برای خودش آزادانه قدم بزند! حرکت ماشین لباس شویی یکی از چالش هایی است که اکثرا در ماشین لباس شویی های قدیمی اتفاق می افتد. یکی از دلایلی که منجر به لرزش شدید ماشین لباس شویی و در نتیجه حرکت آن می شود، عدم توزیع متناسب وزن البسه در هنگام چرخش دیگ ماشین لباس شویی می باشد. اکثر ماشین لباس شویی های جدید دارای فناوری ویژه ای هستند که با استفاده از سنسور های حرکتی، بالانس نبودن البسه را در دیگ ماشین لباس شویی تشخیص می دهند و با حرکت دادن خاص دیگ، سعی در توزیع متناسب وزن البسه می کنند تا کمترین لرزش، خصوصا در دور های بالای چرخش اتفاق بیافتد.

شستشوی لباس در ماشین لباس شویی

با توجه کردن به این نکات می توانید تا بیشترین حد ممکن از لرزش ماشین لباس شویی خود جلوگیری کنید و جلوی راه رفتن آن را بگیرید:

  • لرزش های ماشین لباس شویی، هنگامی که سطحی که ماشین لباس شویی روی آن قرار دارد، صاف و تراز نباشد نیز اتفاق می افتد. پس ابتدا از تراز بودن سطح زمین مطمئن شوید. برای این کار می توانید از تراز حباب دار استفاده کنید تا صاف بودن ماشین لباس شویی را بسنجید. در صورتی که ارتفاع چهار پایه ی ماشین لباس شویی تراز نبود، با استفاده از پیچ های قابل تنظیم که در زیر چهار پایه ی ماشین لباس شویی قرار دارد، سطح ماشین لباس شویی را تراز کنید.
  • از پد های لرزش گیر و یا پارچه ی نرم در زیر پایه های ماشین لباس شویی خود استفاده کنید. این کار باعث می شود که لرزش های آن تا حد ممکن دفع شود و کمتری لرزش به ماشین لباس شویی انتقال داده شود.
  • قبل از شروع شستشو، وزن البسه و منسوجاتی که می خواهید داخل دیگ ماشین لباس شویی قرار دهید را به صورت متوازن در آورید. وزن البسه با یکدیگر تفاوت دارد. مثلا وزن یک پیراهن مردانه با وزن لباس حوله ای تفاوت بسیار زیادی دارد و در نتیجه اگر هر کدام در یک طرف دیگ ماشین لباس شویی قرار بگیرد، منجر به لرزش می شود. توصیه ی ما این است که از هر نوع لباس به تعداد زوج، داخل ماشین لباس شویی قرار دهید تا این توازن برقرار شود.